Trasa rowerowa Wrocław – Brzezia Łąka – Wrocław

Trasa krajoznawcza

Długość ok. 60 km

Dokładny przebieg: Wrocław: Plac Społeczny – Na Grobli – Kładka Zwierzyniecka – Grobla Szczytnicko-Bartoszowicka – Most Bartoszowicki – Grobla Łanieska – Grobla Janowicko-Swojczycka – Smocza – Narciarska – Las Wojnowski – Grobla Dobrzykowicka – Wilczycka – Most Wilczycki – Kiełczówek – Dobrzykowice Wr. – Krzyków (cross) – Brzezia Łąka – Pietrzykowice – Śliwice – Kiełczów – Wilczyce – Wrocław: Wilczycka – Swojczycka – Park Szczytnicki – Kładka Zwierzyniecka – Na Grobli – Pl. Społeczny

Author: admin