Trasa rowerowa Wrocław – Oleśnica – Wrocław

Trasa turystyczno-krajoznawcza
Długość do 100 km

Plac Społeczny – Na Grobli – Kładka Zwierzyniecka – Grobla Szczytnicko-Bartoszowicka – Most Bartoszowicki – Grobla Łanieska – Grobla Janowicko-Swojczycka – Wołczyńska – Zagrodnicza – Chmielarska – Grobla Dobrzykowicka – Wilczycka – Most Wilczycki – Wilczyce – Kiełczów – Śliwice – Pietrzykowice – Brzezia Łąka – Kątna – Oleśniczka – Piszkawa – Bystre – Oleśnica – Bystre – Piszkawa – Oleśniczka – Kątna – Brzezia Łąka – Pietrzykowice – Śliwice – Kiełczów – Wilczyce – Most Wilczycki – Wilczycka – Swojczycka – Mickiewicza – Wybrzeże Wyspiańskiego – Most Grunwaldzki – Plac Społeczny

Author: admin