Trasa rowerowa Wrocław – Raków – Wrocław

Trasa turystyczna

Długość do 100 km

Dokładny przebieg: Plac Społeczny – Na Grobli – Kładka Zwierzyniecka – Grobla Szczytnicko-Bartoszowicka – Most Bartoszowicki – Grobla Łanieska – Grobla Janowicko-Swojczycka – Smocza – Narciarska – Las Wojnowski – Grobla Dobrzykowicka – Wilczycka – Most Wilczycki – Wilczyce – Kiełczów – Śliwice – Pietrzykowice – Brzezia Łąka – Kątna – Oleśniczka – Mydlice – Raków – Kamień – Długołęka – Szczodre – Domaszczyn – Pruszowice – Wrocław: Okulickiego – Las Zakrzowski – Widawska – Pawłowicka – Starodębowa – Sołtysowicka – Park Sołtysowicki – Poprzeczna – Brücknera – Park Szczytnicki – Plac Grunwaldzki – Plac Społeczny

Author: admin