WBO 2020: 18 września ruszyło głosowanie

Od 18 września od godz. 9.00 głosujemy w WBO 2020. Możemy wybierać spośród blisko 200 projektów, głosowanie trwa do 5 października. Do wydania jest 25 mln złotych.

Tegoroczne zasady WBO nie różnią się od tych znanych nam z ubiegłego roku. Wybieramy spośród projektów ponadosiedlowych i osiedlowych. Każdy mieszkaniec Wrocławia ma jeden głos, w ramach którego może wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy – do 750 tys. zł i jeden ponadosiedlowy, którego wartość może osiągnąć 2 mln złotych.

Wrocławianie mogą głosować w WBO 2020 niezależnie od swojego wieku, meldunku, czy posiadanego obywatelstwa. Uczestnik głosowania nie musi udowadniać, że mieszka we Wrocławiu – zameldowanie nie jest wymagane.

Głosować można elektronicznie na portalu www.wroclaw.pl/wbo oraz za pomocą formularzy papierowych. Aby zapewnić bezpośredniość głosowania, papierowe karty zostały ponumerowane i będą wydawane mieszkańcom pojedynczo w punktach do głosowania. Punkty do głosowania znajdują się w Centrach Obsługi Mieszkańca:

  • ul. G. Zapolskiej 4
  • pl. Nowy Targ 1-8
  • ul. W. Bogusławskiego 8,10
  • al. M Kromera 44 

Punkty do głosowania są czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Obcokrajowcy nieposiadający numeru PESEL mogą głosować za pomocą formularzy papierowych. W punkcie do głosowania zamiast numeru PESEL podają wówczas numer innego niż dowód osobisty dokumentu tożsamości.

Źródło: www.wroclaw.pl

Author: admin